AKUT Samråd om att bygga bäck

28 juli, 2015 kl. 14:18
12212 visningar

EFTER regnet tänker jag gå ut och börja gräva/justera bäckens konturer.

Eftersom bäcken blir ganska lång och krokigt kan den ta upp en del vatten från dammen. Därför vill jag ha två små dammar som skulle bli vattenbehållare. Vatten för bäck skulle inte tas enbart från dammen medan även från dessa ”vattendepå.

Dessa små dammar utan fisk skulle kunna bli barnkammare för grodor dock inte för myggor eftersom vatten skulle strömma genom. Dessa mini dammar (90cm diameter?) kunde bli ganska grunda. Eller en grund och rund minidamm, lite som en skuggigt tjärn. Lite Annas modell tror jag. Den andra minidamm lägre när på slänten skulle vara smal och ca 40 cm djup. Mellan två stenbumlingar. Ev en tredje lite bredare och grund plats med äter , lite vid sidan om bäckens fåra under slänten.

Förstår ni vad jag menar? Då kommer fråga nr 1.
Hur skulle se en skogstjärn minidamm vid mynning/källa av bäck? Kan ni drömma med mig, please?