Att förstå CEC (cation exchange capacity)

31 juli, 2017 kl. 10:08
1217 visningar

Finns det någon här med djup kunskap kring hur CEC inverkar för krukväxter? Ett par exempel:

1. Säg att jag tillsätter flytande näring i vattenkannan vid varje vattning och att det kommer 1 g kväve med vattnet, och att CEC är 100, och antag att allt kväve är med katjoner. Hur mycket av dessa 1g kväve kommer att vara bundet till jorden efter vattningen, och hur mycket är kvar i krukan av andra skäl (hur länge?), och hur mycket sköljs ut?

2. Antag att jag först vattnar rejält (och sen tömmer fatet). Då är där ju en viss mängd näring i jorden. Om jag därefter vattnar likadant igen, lagras då mer näring? Om ja: Dubbelt så mycket som det nyss var?

3. Ett mer konkret användbart exempel: Jag har en planta som jag vattnar med flytande näring halv dos i vattnet varje vattning men antag att jag av misstag tog hel dos. Om jag då vattnar igen men nu med halv dos, blir det bra då? Eller lir det då ännu mer näring i jorden? Eller ännu mer extremt: Antag att jag efter min felaktiga vattning vattnar med rent vatten i mycket stor mängd, sen med halv dos, har jag då rättat till mitt misstag eller kan man inte skölja ur gödning på det sättet?

Folk använder ju olika jord med olika CEC (mycket högt CEC har bl a torv och vermikulit) och det skulle vara intressant att veta mer exakt hur det inverkar. Man läser ofta råd om vattning men utan att ta hänsyn till jordens CEC. Med lågt CEC borde man kanske ha ”slow release fertilizer”, med högt CEC kanske flytande näring är utmärkt, men det brukar inte stå på flaskan.