Djup eller grund bäck fåra-minidamm??

18 juli, 2016 kl. 11:57
677 visningar

Djup eller grund bäckfåra från en back med stora stenbumlingar på sidorna? Bäckens källa är ett ”brun” ca 90 l vatten från vilket det det ska rinna till ett ca 60 cm bredd ca 50 cm djup micro damm, sedan rinna över till en större ca 1-1,20 bred minidamm, från den till en ca 30 cm bredd , 30 cm djup 1 meter lång fåra. Alla mått är cirka eftersom ja sitter vid dator. Kan mäta sedan mera exakt.
Min fråga gäller mini damm i mitten. Skulle ni föredra lite djupare eller grund? Make tror på en grund minidamm. Han påstår att det ska avdunsta så mycket att det snabbt kan bli blir helt torrt. I en grundare mini damm skulle behövas tillföras mindre vatten att få en vattenström som ska rinna vidare över hinder till den smala fåra.
Jag tror att i en djupare (60 cm?) damm blir det alltid vatten kvar (aldrig helt torrt) och att jag ska behöva fylla upp till överinning hinder lika mycket som i den grunda dammen. Det tror inte min tekniske make. Dessutom skulle jag jag har en vattendepå i bäck och inte behöva pumpa upp så mycket vatten från den under slänten placerad ”stora” dammen. Hoppas att någon förstår vad jag menar.
Vore JÄTTE tacksam för era tankar och åsikter. Har inte så klart hur det skulle fungera in vivo.