Så sår jag

17 februari, 2004 kl. 15:51
133 visningar

Så här gör jag med fleråriga växter, örtartade och vedartade. Jag delar in fröna i fyra kategorier efter deras krav. 1. Vanliga frön, som gror när temperaturen blir tillräcklig på våren. 2. Frön som behöver en eller flera perioder med kyla. 3. Små frön, som inte får täckas eller täckas mycket tunt. 4. Samma men som kräver sur miljö.

För större frön använder jag krukor, som är 9×9 cm och 12 cm djupa. För mindre fröer använder jag små plastkärl, som är 13×9 cm och 6 cm djupa. Substratet för kategorierna 1-3 är vanlig köpt såjord, som blandas upp med stenflis 2-5 mm. Tre delar jord och en del flis. Flisen är till för att undvika att jorden packar sig för mycket. För kategori 4 (ljungväxter); används ren finriven torvmull blandad med grovt grus. Även här i proportionerna 3 till 1.

Kategori 1 sås i månadsskiftet mars-april och placeras i kallväxthus. Det går bra utomhus också men jag inbillar mig att grodden gynnas av de större temperaturväxlingar mellan dag och natt, som uppstår i ett växthus. Dessutom är krukorna där bättre skyddade från djur. Jag brukar skugga krukorna med odlingsduk. Kategori 2 sås normalt i månadsskiftet januari-februari och placeras då utomhus. I vissa fall, då jag räknar med att längre köldperiod är gynnsam, sår jag redan på senhösten. I mars-april flyttas krukorna in i kallväxthuset av samma skäl som ovan (om de inte redan har grott);. Om de inte gror första våren får de stå kvar i krukan utomhus i skugga med odlingsduk över fram till nästa vinter. De får naturligtvis passas med vatten. Kategori 3 sås som sagt ytligt och kärlet täcks med plastfolie. Placeras i växthuset direkt. Skuggning är här särskilt viktig. Såtider enligt ovan beroende på om köldperiod behövs eller ej. Kategori 4 sås i mars-april helt utan täckning men med plastfolie över. Placeras i källarfönster där det är skuggigt hela dagen och temperaturen inledningsvis ca 10 grader. Ökar sedan gradvis upp emot 15 grader, då grodd brukar ske.

Frösådder kategori 1 och 2 täcks med ett lager flis. Från 0,5 till 2 cm tjockt beroende på fröets storlek. Flislagret skyddar mot mosspåväxt och gör att man kan vattna utan att jorden flyter omkring.