Vad skulle ni ha gjort med den här ön?

24 oktober, 2017 kl. 09:55
767 visningar

Nu hoppas jag på massa bra idéer från er på vad man kan hitta på med ön. Nu la jag denna tråd i trädgådsforum eftersom det är en plantering, men visst är det en ö som ligger den i en damm 🙂

Jag har nu äntligen blivit på det klara med hur dammen och trädgården intill den ska utformas och börjat flytta lite massor när jag har grävmaskinen igång. Ön som syns på första bilden är utsikten från den sida där huset finns och därmed den sida man kommer att se 95% av tiden. Bild nr 2 är en närbild på ön från sidan – till höger i första bilden sett. Vattenlinjen kommer att höjas c:a 3dm i normalläge från vad som syns nu.

Jag har varit i valet och kvalet om jag ska ta bort ön eller plantera något fint på den. Jag lutar just nu åt det senare alternativet. Dels för att dölja risiga videsnår i ett bakomliggande kärr som tyvärr ligger utanför min mark, samt just skapa ett blickfång.

Spontant har jag funderat för att få en lättunderhållen ö. Kanske ett stort träd i mitten på ön och något lågväxande buskage under detta. Detta är ju ett projekt som får pågå under några år, mig gör det inget om jag sätter trädet där det ska växa till nästa vår och det får bygga höjd några år under tiden övriga träd dödas av(ringbarkas)

För att slippa rensa bort al och videsly i eviga tiderså får gärna buskaget vara invasivt och tätväxande, men inte bli alltför högt då.
Silverpil skulle kunna vara ett alternativ på träd. Ett annat som skulle kunna bli fint är röd lönn, den ska väl också tåla fuktigt om fötterna. Eller kanske sätta en grupp av tre träd av något slag och sätta dem lagom isär, då blir det på sikt tillräckligt tätt att inget tätt buskage under behövs.
Längre än så har jag inte kommit i funderingarna.
-Så vad hade ni gjort med ön?