Hur göra snygga hyllor för

31 oktober, 2015 kl. 10:22
7899 visningar

små och större vattenfall?

Nu får jag avbryta arbete med utformning av bäcken branta del och har tid att fundera genom det som jag upplever som problem.

Bäck ska rinna från en brant slänt och då behöver jag göra några mindre, stegvisa mikro vattenfall (eller hur ska jag kolla det) på liknande sätt som större vattenfall. Tror att det finns två sätt att göra det på.

Provade att gräva steg i jord underlaget och täcka dem med duk. Då uppstår problem hur ska jag täcka duken under den ”spegelsten” från vilken faller/strömmar vatten till den underliggande mini damm/ basäng? Hittar sällan eller inte alls platta stenar att maskera dammduken med. Det är flera sådana steg på väg från slänten och undersida av steg kommer att ses underifrån slänten där det finns frekventerad trädgårdsstig.Hur skulle ni täcka undersida av vattenfall/duk?

Annat sätt vore att bygga steg ovanpå duken och lägga duken inifrån stenen, som en vek på stenar, med spegelsten ovanpå. Då skulle jag inte behöva täcka duken men förmodligen behöva täta mellan underlag och spegelsten med skum. Ev skulle stenbyggd steg bli mindre stabil på det sliskiga duk underlaget.

Uppskattar MYCKET era synpunkter, råd och idéer hur skulle ni göra?