Koppla ihop pump och renare

1 september, 2017 kl. 21:20
2010 visningar

Jag har sedan ett par år en damm med en bäck som får sitt vatten med en vortech6000. Några fiskar finns i dammen, men det är väldigt grumligt. Nu har jag fått tag i en powerclear7000 med uv-lampa och allt. Går det och i så fall hur kopplar ja ihop dem. Kanske någon som vet.