ta med sten hem från skogen eller stranden?

5 augusti, 2019 kl. 17:11
165 visningar

En bit Sverige.

Snart ska vi öppna i en villa en Svenskt-Ungersk kontakthus i Södra-Ungern.
Bygnaden är redan fertig, provgästfrihet pågår, och planteringar i trädgården pågår också.

Två flaggstången (för svenskt o ungersk/auropeisk flaggor -varje 6m högt- ) ska ställas upp i förgården,
till de behöver vi 2 stucken stort natursten från Sverige symbolisera en bit svenskt marken.
varje stenar diameter ca. 100cm, vikten är ca. 750-800kg.

Hittade vi redan en åkeribolaget som tar över ansvariga transport.
Frågor:
1. Vad är regel, hur och varifrån: på vattenstranden?, vid havetranden?man kan upplyfta o frånflytta från Sverige till Ungern 2 jettestora rullsten, självklart officielt?
2. Vem kan bestämmen, vilka sten är lämpligt att skicka till Ungern som gåva från Sverige?

Tack för svaret.
András
072 741 7444